Phong thủy là gì, cơ chế tác dụng như thế nào ?

Phong thủy dịch sát nghĩa là Gió nước – 2 thành phần trong Tứ đại (Đất, Nước, Gió, Lửa). Tại sao không dùng cái tên có đủ Tứ đại? Cái này thì tôi không biết.

Hiểu nôm na và có cơ sở khoa học là như thế này: cuộc sống của mọi sinh vật trong vũ trụ này đều là năng lượng (hay còn gọi là khí – không phải không khí đâu nha). Khi năng lượng lưu chuyển thuận theo tự nhiên thì mọi việc sẽ thuận, khi năng lượng này bị tắc ở đâu đó, hay không thuận theo tự nhiên thì mọi việc sẽ không thuận, đặc biệt là sức khỏe. Thuận theo tự nhiên cũng tức là thuận theo những quy luật của tự nhiên, của vũ trụ, như: Âm Dương, Ngũ Hành, Nhân Quả, Hấp Dẫn…

Phong Thủy có nhiều “nhánh”: dương trạch (xem thế nhà, đất); âm trạch (xem thế mộ tổ tiên); nó nằm trong phần Tướng của Ngũ Thuật Trung Hoa (Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc) (bạn muốn hiểu thêm về Ngũ Thuật Trung Hoa thì Google nhé)

Về Âm trạch thì tôi không nghiên cứu. Tôi chỉ nói tóm tắt về nguyên tắc tác dụng của Phong thủy trong Dương trạch (xem thế nhà, đất). Cũng không ngoài Âm Dương và Ngũ Hành, sự hòa hợp tương tác của Tứ đại, Phong thủy tốt là những yếu tố Âm Dương, Ngũ Hành, Tứ Đại của nhà, đất hợp với của bản thân mình và gia đình. Rất nhiều trường hợp trong gia đình nhiều người thì không thể nào làm được Phong thủy hợp với tất cả mọi người, trường hợp này phải chọn 1 người nào đó tùy theo mục đích và thực tế.

Ngoài nhà, đất ra, ta còn mong muốn Phong thủy hợp với hướng ta ngồi làm việc, nằm ngủ, làm bếp, tiếp khách, buôn bán… và màu sắc hợp.

Để hợp phong thủy hơn, tức để năng lượng bên trong ta và bên ngoài môi trường nơi ta ở được lưu thông, sạch, tốt; hay để “chấn” (cản trở) năng lượng không tốt mà ta không dẹp bỏ được; cũng như để bảo vệ ta khỏi những năng lượng xấu mang lại những điều xui rủi… thì ta còn có thể dùng các vật phẩm phong thủy, đặc biệt là những chất liệu có khả năng phong thủy cao (là đá phong thủy).

Leave Comments

0963986933
0963986933